Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Download document: https://www.feetforward2.nl/wp-content/uploads/2024/01/01032023-Maatschappelijk-Verantwoord-Ondernemen-.pdf

Versie 1

Datum: 1 januari 2024

Duurzaam ondernemen binnen Feetforward²

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen met aandacht voor People (aandacht voor gezondheidsrisico’s voor patiënt en eigen veiligheid), Planet (milieu) naast Profit (winstgevendheid en investering in de omgeving).

In de bedrijfsvoering worden aan alle 3 P’s veel aandacht besteed. Hieronder worden de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het milieuaspect toegelicht.

 

Afvalstromen in praktijk

Veel producten in de praktijk zijn verpakt in plastic. Ondanks dat de maatschappij de berg plastic probeert terug te dringen door het te scheiden en te recyclen, stijgt de productie jaarlijks, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Om u een indruk te geven in de afvalstromen binnen onze praktijk geven wij u een opsomming van de diverse afvalstromen waar wij terdege rekening mee houden.

Papier – Zuiver papier, dus ook wegwerp(hand)doekjes. Ook als deze lichte sporen van desinfectiemiddelen bevatten. Versnippert papier van de zakelijke administratie en allerlei rest papier komt terecht in de papierafvalcontainer.

Plastics – Verpakkingsmateriaal van producten, geplastificeerd papier, plastic wegwerpschorten en handschoenen. Lege (gereinigde) plastic flessen schoonmaakmiddel/alcohol e.d., lege tubes worden gedeponeerd in de kunststof afvalcontainer.

Apparatuur – Apparatuur die aan vervanging toe is binnen de praktijk, worden ingeleverd bij onze groothandel waar deze is aangeschaft. Hier wordt het apparaat gedemonteerd en worden bruikbare onderdelen verzameld en toegepast voor reparaties aan defecte apparatuur. De overige onderdelen gaan naar de afvalverwerker.

Zo gaan ook afgeschreven kantoorinvesteringen zoals bijvoorbeeld een printer gaan ook rechtstreeks naar de afvalverwerker.

(Giftige) vloeistoffen; klein chemisch afval (KCA) – Aceton, dat bijvoorbeeld in veel nagellakremovers zit, hoort bij het klein chemisch afval, net als ethanol- en alcoholhoudende middelen.

Gebruik van verwarming (winter) en koelen (zomer) gebeurt zoveel mogelijk door middel van energie verkregen vanuit zonnepanelen.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om oude, gebruikte zolen in te zamelen om op termijn ze te recyclen door aansluiting te vinden met een recyclingstraat voor schoenen in het Noorden van het Nederland.