Bedrijfspodologie

Langer doorwerken, de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren, verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen Arbowetgeving, vergrijzing, stijging van diabetes naar 1,2 miljoen. Voorbeelden van factoren waar u als werkgever zorgvuldig omgaat als het gaat om de gezondheid van medewerkers en het  verminderen van arbeidsrisico’s.

 

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche.

Naast personele zorg, vermindering van arbeidsrisico’s en invulling geven aan goed werkgeverschap hebben werkgevers de verplichting het loon over verzuimde dagen gedurende twee jaar door te betalen.

Afhankelijk hoe het verzuimpercentage zich verhoudt ten aanzien van landelijk gemiddelde of in uw branche kan het (verder) terugdringen van het ziekteverzuim onder werknemers een doelstelling zijn.

Verzuim leidt tot economische schade omdat personele kosten verloren gaan, zonder dat hier opbrengst tegenover staat. Omgekeerd geldt dat lagere verzuimkosten ook een concurrentievoordeel op kan leveren.

Werkgevers hebben naast een wettelijke ook een morele plicht tot het beperken van (werk)gerelateerd verzuim. Gezondheidsklachten die het directe gevolg zijn van het werk, leiden tot maatschappelijke en individuele schade. Door een passend (preventief) beleid en goede verzuimbegeleiding kunt u als werkgever ziekteverzuim reduceren en daarmee uw slagkracht vergroten

 

Voet- en houdingsklachten

Voet- en houdingsgerelateerde klachten gerelateerd aan de voet komen veel voor, ook op de werkvloer. Soms beperkt dit werknemers in energie. In andere gevallen Soms leiden deze klachten tot (tijdelijke) uitval van de medewerker. Dit is vervelend voor de medewerker zelf. Daarnaast brengt het kosten met zich mee omdat u als werkgever verplicht bent het loon van een zieke medewerker door betalen.

Wist u dat:

  • Naar schatting is ongeveer 8% van het totale ziekteverzuim gerelateerd aan voetklachten.
  • Naarmate een werknemer ouder wordt en deze de leeftijdscategorie bereikt tussen 55-64 is het percentage van het ziekteverzuim gerelateerd aan klachten aan het totale bewegingsapparaat circa 34% van het totale verzuim bedraagt.

Medewerkers die pijn hebben bewegen daarnaast minder wat ook hun geestelijke gezondheid en hiermee hun mentale veerkracht beĂŻnvloed.

 

Intrinsieke factoren

Bij een deel van de medewerkers hebben voet- en houdingsklachten te maken met intrinsieke factoren. Voorbeelden hiervan zijn anatomische voet- en-of houdingstanden die worden verergerd door (over)belasting bijvoorbeeld tijdens werk. Ook bij diabetes is bekend dat er eerder kans is op slecht genezende voetwonden.

 

Extrinsieke factoren: de veiligheidsschoen

Soms is er ook een externe factor en kan een suboptimale veiligheidsschoenverstrekking de veroorzaker zijn van voet- en houdingsklachten.

De oplossingen kunnen dan ook gezocht worden in:

  • Advisering over een passende(re) veiligheidsschoen met oog voor de aard van de werkzaamheden;
  • Betere afstemming tussen voetklachten en schoenoplossing: het is bekend dat veel werknemers de voorkeur geven aan het dragen van vooral een lichte comfortabele schoen. Het nadeel is dat deze bij sommige werknemers leidt tot instabiliteit;
  • Meer overdracht van kennis en advies welke schoen(maat) in lengte en breedte past bij de voet van de werknemer.

Een verkeerde schoen kan leiden tot voetklachten. Een anatomische afwijkende voetstand kan leiden tot voet en houdingsklachten. Op korte termijn kan dit tot overbelasting van pezen en spieren veroorzaken. Op lange termijn kan dit leiden tot slijtage aan knie, heup of rug met ziekteverzuim tot gevolg. 

In veel gevallen zijn klachten goed te verhelpen door de combinatie te maken met een geschikte veiligheidsschoen en op maat gemaakt inlegzool gericht op het oplossen van de voet- en of houdingsklacht. Hieraan zijn wettelijke eisen gesteld.

 

Wettelijk kader veiligheidsschoenen (EN-ISO 20345: 2011 ) aansprakelijkheid bij steunzolen

  • Verrichten medewerkers zwaarder lichamelijk werk? Dan verstrekt u als werkgever gecertificeerde veiligheidsschoenen volgens de EN-ISO 20345: 2011 norm. Er worden aanvullende eisen gesteld aan het dragen van inlegzolen in deze schoenen. Worden de oorspronkelijke binnenzooltjes vervangen door steunzolen dan behoren deze aan eisen te voldoen; 
  • Naar schatting draagt 10% van alle werknemers een (op maat gemaakte steunzool) in de veiligheidsschoen. U als werkgever weet meestal niet wie dit betreft. De werknemer is meestal niet op de hoogte van deze wetgeving;
  • Voor behoud van aansprakelijkheid van veiligheidsschoenen, stellen fabrikanten aanvullende eisen aan inlegzolen die gedragen worden in de veiligheidsschoenen. Andersom geldt dat de aansprakelijkheid vervalt als blijkt dat er niet gecertificeerde inlegzolen in deze schoenen worden gedragen.
  • Een (geregistreerde) combinatie van merk en type veiligheidsschoen Ă©n een gecertificeerde inlegzool voorkomt claims. De werkwijze inclusief eventuele registratie verschilt per veiligheidsschoen merk – en -type.

 

Mogelijkheden

Door onze jarenlange ervaring binnen zorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de (arbo)dienstverlening daaromheen naast kennis van schoeisel, voet en houdingsklachten is Feetforward² een sparringpartner op het gebied van vitaliteit waaronder duurzame inzetbaarheid. Feetforward²

heeft afspraken over vervaardiging en werkwijze met 50 leveranciers van veiligheidsschoenen. Met als doel voet- en houdingsgerelateerde voetklachten op te lossen, energiek en pijnvrij bewegen; tijdens werk en privé – (preventief) voorkomen van ziekteverzuim.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Aanmeting op locatie behoort tot onze mogelijkheden.